005_v_Polynesian Tiki

Tobias Kurtz (Toku), Watercolor and gold leafes/Aquarell und Blattgold
Size/Größe: 10 x 15cm (excl. Frame/ohne Rahmen)