011_o_Vahine on the pier 

Tobias Kurtz (Toku), Oil on carton/Öl auf Karton
Size/Größe: 45 x 30 cm (excl. Frame/ohne Rahmen)